top of page

קבוצת הילה פיננסים

Screen Shot 2021-08-17 at 18.47.05.png
משתכן 1.png

הלוואה מקרן פנסיה

הלוואה מקרן פנסיה היא הלוואה הנלקחת בערבות כספי קרן הפנסיה.

 

במקום שתוציאו/שתמשכו את הכסף מהקרן פנסיה שלא נזילה/נגישה לכם ותשלמו מס אז הגוף המלווה נותן לכם לקחת הלוואה כעירבון עליה.
 

הלוואת קרן פנסיה נחשבת הלוואה לכל מטרה עם טוויסט קטן של ערבות על קרן הפנסיה עצמה.
 

להלוואה מקרן הפנסיה קוראים הלוואת גישור על חשבון קרן הפנסיה כי הכספים לא קיימים לכם היום ויהיו קיימים בעתיד.

 לקבלת שיחה מהירה מנציג הירשם כאן

 ובדוק התאמה להלוואה מהירה ללא עלות

 תקף רק למי שיש קרן פנסיה ולמי שיש BDI תקין

ההלוואה היא עד 100,000 ש״ח

איזה שיטות החזר ומסלולים אפשר לקחת בהלוואה תמורת קרן פנסיה?

סוגי המסלולים ושיטות ההחזר הם זהים לאלו שבהלוואה מקרן השתלמות

 חוץ משיטת החזר אחת שהיא הלוואת בלון.
 

ההלוואה לא תופסת מסגרת בחשבון

הלוואה.png
גנכ_edited.png

מה היתרונות בקבלת הלוואה מקרן הפנסיה

  • ריבית נמוכה וטובה יותר מהריבית שתידרשו לשלם בחברות כרטיסי האשראי.

  • לוקחים הלוואה היום ומתחילים לשלם בעוד שנה.

  •  אין צורך בערבים לקבלת הלוואה, בהלוואות בסכומים גבוהים יתכן ותידרשו בחתימת בן הזוג.

  • אין עלויות פתיחת תיק, לקרן הפנסיה אסור לגבות תשלומים נוספים מלבד הריבית על הטיפול בהלוואה.

  • אין קנסות יציאה או עמלות על פרעון מוקדם של הלוואה.

עיצוב ללא שם.png

האם הלוואה ע"ח קרן פנסיה פוגעת בתשואות של הקרן?

בפירוש לא!
 

ההלוואה היא בערבות קרן פנסיה בלבד ולא בכספי קרן הפנסיה.
 

הגוף המלווה משתמש ברווחי הריביות על ההלוואה למתן תשואות לעמיתים אחרים.

מבחינתו זה הלוואה בטוחה שמניבה כסף.

 לקבלת שיחה מהירה מנציג הירשם כאן

 ובדוק התאמה להלוואה מהירה ללא עלות

 תקף רק למי שיש קרן פנסיה ולמי שיש BDI תקין

ההלוואה היא עד 100,000 ש״ח

bottom of page